image

Diskusjonskveld med Utvalget

Utvalget har siden generalforsamlingen i februar jobbet med å se på hvordan Abakus er organisert og vurdere om dette fungerer. Under diskusjonskvelden i år skal de presentere det de har jobbet med frem til nå. Hvis du har lyst til å høre om alt de har lært, og all dataen de har fått fra intervjuer og undersøkelser, så anbefaler vi deg absolutt å møte opp! 
Utvalget sitt mål er å kartlegge hva som fungerer godt, og hva som har rom for forbedring i Abakus, i tillegg til at de skal presentere et forslag til endring. En endring kan ha mye å si for de største utfordringene vi har i dag, så det er viktig med innspill fra studenter fra alle deler av Abakus. Det endelige forslaget Utvalget kommer frem til skal presenteres på Generalforsamlingen i 2020, hvor det skal diskuteres og stemmes over av alle Abakus sine medlemmer. 
Dette er en sak som er viktig for alle i Abakus. Uansett om du er aktivt komitémedlem eller ikke, om du går i førsteklasse eller femte, så vil denne saken angå deg og kunne påvirke din studenthverdag i fremtiden. 
Før diskusjonskvelden ønsker vi gjerne at dere skal tenke litt over noen generelle problemstillinger, som kan være nyttig til diskusjonen:
  • Hvis du skulle endret noe i Abakus i dag, hva ville det vært og hvorfor?
  • Hva er de viktigste verdiene til Abakus, og hvordan kan de bli oppnådd?
Vi vet mange har diskmat-forelesning til kl. 18, det går helt fint å komme etter denne. Meld dere på her uansett!
Det blir pizza, brus og kake! Meld deg på her så vi beregner riktig mengde pizza (det vil ikke bli utdelt prikker) 🍕🍰
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.