image

Midtsemesterforelesning i AlgDat

Kurset vil finne sted i F1 fra 12:00 til 16:00 og inneholde en oppsummering av det viktigste en trenger å kunne av gjennomgått pensum så langt. Forelesningen holdes av Nicklas I. Paus Bekkevold.
Link til slides og ressurser: http://tiny.cc/algdatmidt
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.