image

React med Knowit

obs! Merk ny avmeldingsfrist på to dager før kurs.
Bli kjent med React
React er det klart mest brukte frontend-rammeverket om dagen. Ønsker du å lære hva det dreier seg om? Eller vil du ha en enkel innføring i hvordan man kan utvikle en web-applikasjon? I denne workshopen vil vi ha begge disse innfallsvinklene.
Vi går gjennom de viktigste React konseptene ved å starte helt fra begynnelsen. Sammen vil vi bygge en liten applikasjon som illustrerer dataflyten i React, og hvordan en komponentmodell lar oss presentere data på en lett forståelig og effektiv måte. Workshopen vil også gå gjennom nye konsepter i React (f.eks. Hooks), så den vil også være nyttig om du allerede har kjennskap til React.
Dere får valg mellom pizza eller sushi under kurset. Etter kurset drar vi på Øx Tap Room :)
Dette bør installeres før kurset:
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.