image

React kurs med Knowit

obs! Merk ny avmeldingsfrist på to dager før kurs.
Bli kjent med React
React er det klart mest brukte frontend-rammeverket om dagen. Ønsker du å lære hva det dreier seg om? Eller vil du ha en enkel innføring i hvordan man kan utvikle en web-applikasjon? I denne workshopen vil vi ha begge disse innfallsvinklene. Vi går gjennom de viktigste React konseptene ved å starte helt fra begynnelsen. Sammen vil vi bygge en liten applikasjon som illustrerer dataflyten i React, og hvordan en komponentmodell lar oss presentere data på en lett forståelig og effektiv måte. Workshopen vil også gå gjennom nye konsepter i React (f.eks. Hooks), så den vil også være nyttig om du allerede har kjennskap til React.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.