image

EY

Obs! Legg merke til ny avmeldigsfrist.
I EY Advisory jobber vi med rådgivning i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer. Vi jobber i både teknologitunge og forretningsnære prosjekter for kunder på tvers av alle sektorer. Fellesnevneren for tjenestene våre er at vi søker å utnytte teknologiens muligheter til å skape reell og varig verdi for våre kunder.
På bedriftspresentasjonen vil det i hovedsak være med representanter fra fagområdene Cyber, Technology og Data and Analytics til stede. I disse fagområdene ser vi et spesielt behov for konsulenter med utdanning fra Datateknologi eller Kommunikasjonsteknologi. Fagområdene er beskrevet kort under.
Technology consulting Technology er et av Norges ledende fagmiljøer innen teknologirådgivning, vi jobber med overordnede problemstillinger innen IT-strategi. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer:
· IT-strategi og digitalisering
· Virksomhetsarkitektur
· Prosjektledelse og programledelse av komplekse teknologiprosjekter
· Prosessautomatisering med robotics
· Cloud teknologi
Data and Analytics I Data og Analytics arbeider vi hands on med håndtering av komplekse forretningsutfordringer gjennom bruk av analyseverktøy og maskinlæring. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer:
· Data engineering og dataarkitektur
· Kunstig intelligens og maskinlæring
· Visualisering og UX
· Smidig metodikk og DevOps
· Organisasjonsutvikling innen analyse
Cyber Informasjons- og cybersikkerhet utgjør i dag en sentral del av en organisasjons risikoprofil og evnen til å kunne håndtere cybersikkerhetsrisiko er svært viktig for våre kunder. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer:
· Teknisk sikkerhets- og penetrasjonstesting
· Risiko og sårbarhetsanalyser
· Sikkerhetsfokuserte arkitekturgjennomganger
· Design, kvalitetssikring og rådgivning av prosesser for håndtering av cyberrisiko
Bli med på bedriftspresentasjon med EY og ta en prat med oss dersom noen av disse feltene høres interessant ut for deg! Presentasjonen vil være bygget opp som en serie lightning talks knyttet til prosjekter fra hvert fagområde. Dette slik at vi kan presentere bredden av hva man kan jobbe med som teknolog i EY, og hvordan nettopp din interesse og utdanning er relevant for oss.
Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at både næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre – for våre medarbeidere, våre kunder og samfunnet vi opererer i.
Les mer her: https://www.ey.com/no/no/services/advisory
Informasjon fra Bedkom:
Vi minner om at dørene åpner 17:00, ventelisten åpner 17:10 og presentasjonen starter 17:15.
I etterkant av arrangementet må dere svare på en obligatorisk spørreundersøkelse her på abakus.no som er anonym ovenfor bedriften. Påfølgende dag klokken 13.00 vil det på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.