image

Eksamensforelesning i database

Karoline Bonnerud og Vegard Hellem gir deg oversikt og innføring i alt du trenger å vite til databaseeksamen!
Tentativ tidsplan 12:15-13:00: ER-diagrammer, relasjonstabeller 13:15-14:00: Relasjonsalgebra, SQL 14:15-15:00: Normalisering 15:15-16:00: , Hashing, B+-trær, Lagring, Joins. 16:15-17:00: Historier, Recovery-egenskaper, Seraliserbarhet, Konfliktserialiserbarhet, låser 17:15-18:00: Transaksjoner, Recovery, ekstra tid?
Slides:
http://tinyurl.com/slides-database
Forum:
http://tinyurl.com/database-sporsmol
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.