Generalforsamling 2019

Oppdatering i etterkant:
Referat Viktige dokumenter å gjøre seg kjent med i forkant:
Vi anbefaler også at man gjør seg kjent med Abakus sin visjon, og Abakus sine statutter.
For å gjøre Generalforsamlingen så effektiv som mulig ber Hovedstyret om at alle forbereder seg godt til de forskjellige sakene.
Avstemninger vil som de tre siste årene gjennomføres ved bruk av VOTE (Github).

Kandidater til valg

 • Fondstyret - Ordensmedlem
 • Vegard Saga
 • Fondstyret - Tidligere Hovedstyre-medlem
 • Eivind Høydal
 • Praveen Kirubaharan
 • Fondstyret - Abakus-medlem
 • Hedda Mathilde Langvik
 • Sjur Brekke Espedal
 • Hovedstyret - Abakus-leder
 • Karoline Bonnerud
 • Åsmund Haugse
 • Hovedstyret - Nestleder
 • Jenny Yu
 • Hovedstyret - Økonomiansvarlig
 • Lars Gjelstad
 • Victor Jørgensen
Det åpnes også for nominasjon av kandidater under selve generalforsamlingen. Ønsker du å stille til valg eller nominere en kandidat? Les mer om stillingene til Hovedstyret her og Fondsstyret her.

Gjennomføring av valg:

Fondstyret
Kandidatene holder en lukket appell (dvs. andre kandidater får ikke høre på) på opptil 2 minutter. Så gjennomføres en åpen spørsmålsrunde på (3*antall kandidater) minutter der alle kandidatene hører hvert spørsmål og de andre kandidatenes svar. Rekkefølgen på hvem som svarer først går på rullering. Etter dette gjennomføres avstemning der man velges ved alminnelig flertall.
Abakus-leder
For ledervalget åpner man med 3 minutter lukket appell.
Om antallet kandidater er 3 eller færre vil det holdes (10*antall kandidater) minutter med åpen spørsmålsrunde. Etter at tiden er ute tillater man de 5 neste på talerlisten å stille sine spørsmål, før runden avsluttes. Kandidatene får deretter 30 sekunder hver til en åpen punchline, før man går til votering. Valget avgjøres ved alminnelig flertall.
Hvis antall kandidater er høyere enn 3 vil det holdes (3*antall kandidater) minutter med åpen spørsmålsrunde. Deretter voteres det frem til 3 kandidater gjenstår. Om en kandidat oppnår allminnelig flertall under denne voteringen avsluttes valget, og kandidaten vinner. Når 3 kandidater gjenstår avholdes det 15 minutter (5*antall kandidater) åpen spørsmålsrunde. Etter at tiden er ute tillater man de 5 neste på talerlisten å stille sine spørsmål, før runden avsluttes. Kandidatene får deretter 30 sekunder hver til en åpen punchline, før man går til votering. Valget avgjøres ved alminnelig flertall
Nestleder, og økonomiansvarlig i Hovedstyret
Nesten samme prosess som for Fondstyret. Får 2 minutter til appell, så (4*antall kandidater) minutter åpen spørsmålsrunde der alle kandidatene hører hvert spørsmål og svarer på tur. Til slutt 30 sekunders åpen punchline før avstemning. Det vil bli servert kake, kaffe, brus og pizza. Mer info kommer. Spørsmål kan sendes til hs@abakus.no Vel møtt!
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.