image

Skalering med Microsoft

Tema: Hvordan skalere IT-systemer. 
Hvordan skal en ta hensyn til skala når en skal utvikle ny funksjonalitet? Hvordan utvikler en tjenester som mottar millioner av API-kall i sekundet, og hvordan sørger en for at sky-tjenestene en utvikler har maksimal oppe-tid? Hvordan fungerer dynamisk skalering, hvor du straks kan utvide server-kapasiteten din ved behov? 
Gjennom denne presentasjonen vil Microsoft ta dere gjennom det viktigste en må tenke på når en skal skalere produkter og tjenester som skal ut til hundrevis av millioner av brukere. Vi tar dere gjennom hele livssyklusen til et nytt stykke funksjonalitet, hvordan en går fra ide, eksperimentering, utvikling, og ikke minst distribusjonen av dette. Vi håper at etter denne presentasjonen vil dere få innblikk i hvordan vi tenker når vi utvikler skalerbar funksjonalitet.
Praktisk info:
-Dette er et kort kurs/presentasjon etterfulgt av enkel bespisning. Vi blir i S1 hele kurset, og dere har valget mellom sushi og pizza:)
- Vi minner om at dørene åpner kl. 17:00, ventelisten kl. 17:10, og at kurset starter kl. 17:15.
- Påfølgende dag kl. 13:00 vil det her på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.