BEKK, del 1

Mens funksjonell programmering tidligere kunne bli oppfattet som en ren akademisk øvelse, blåser det nå en funksjonell vind over arbeidslivet. I BEKK ser vi at funksjonelle prinsipper får mer og mer plass i prosjektene våre, blant annet gjennom JavaScript-rammeverkene React og Redux. I denne kursrekken fokuserer vi på språket Elm, som mange ser til som den ideologiske arvtageren for disse to rammeverkene.

Om kursrekken

Kursrekken passer både nybegynnere som bare er nysgjerrige på funksjonelle programmeringsspråk og hvilke muligheter som finnes der ute, og mer erfarne programmerere som har vært borti det funksjonelle paradigmet tidligere. Gjennom dette kurset vil man ikke bare lære Elm, men også bli introdusert for mer generell ML-style typet funksjonell programmering, som blant annet kan overføres til språkene ML, OCaml (Facebook Flow er skrevet i dette), F# (mye brukt i bransjen på .NET-prosjekter) og SML.

Om Elm

Elm gir deg et eget språk med typesikkerhet, en fantastisk kompilator og en plattform som lar deg skrive kode både raskere og med større trygghet enn hva man får i JavaScript. Det er påstander som ikke går upåaktet hen i bransjen, og flere og flere selskaper både i Norge og internasjonalt har begynt å ta i bruk Elm.. California-baserte NoRedInk over 120 000 kodelinjer i produksjon, og vi i BEKK har begynt å ta det i bruk på enkelte kundeprosjekter. Det finnes meetups for Elm både i Oslo (over 300 medlemmer!) og i Bergen og i tillegg til at de aller fleste store konferanser har egne Elm-foredrag og -workshops så ble Oslo Elm Day arrangert i Juni 2017 for over 100 ivrige deltakere.

Plan over kursrekken:

I løpet av kursserien skal dere få lage et spill i Elm. Første kursdag blir vi kjent med funksjonelle prinsipper og med språket Elm. Andre kursdag går vi gjennom litt mer avanserte konsepter sammen før vi jobber videre med oppgaver. Tredje kursdag jobber vi videre med oppgaver før vi drar til sentrum for en bedre middag.

Deltakere ved denne delen av kursserien vil ha førsterett på plassene ved neste del.

1 kommentar

  1. Du må logge inn for å få kommentere.