Content banner
Skrevet av Aurora Johansen 8. mai 2024 kl. 15:14

I Abakus er vi så heldige at vi har en hovedsamarbeidspartner (HSP). Dette er en bedrift vi har en avtale om å samarbeide ekstra mye med, slik at Abakus blir godt kjent med bedriften og bedriften blir godt kjent med abakuler. Avtalen vi har med vår HSP er med på å sørge for at vi kan gi det gode tilbudet vi gir til våre studenter, og sørge for at Abakus kan bli en så god linjeforening som mulig. De siste årene har Netcompany vært vår hovedsamarbeidspartner, og vi har hatt et meget godt samarbeid som begge parter har nytt godt av. Avtalen vi har med Netcompany varer ut 2024, og Ledelsen har dermed begynt på arbeidet med å få på plass en ny avtale. 

HSP-avtalen har mye å si for våre medlemmer, og vi ønsker dermed at vi skal ha en åpen prosess der abakuler kan komme med innspill til hva slags avtale de ønsker at vi skal ha fremover. Derfor hadde det vært veldig fint om dere kunne ta dere tid til å svare på denne spørreundersøkelsen.

HS har satt ned en HSP-gruppe som har hovedansvaret for prosessen. Denne gruppen består av Olav Larsen Halleraker (leder, Bedkom), Hanna Jacobsen (styremedlem, HS), Aurora Johansen (økonomiansvarlig, HS) og O-store Kristoffer Krogh Wetterhus. Selv om det er denne gruppen som har hovedansvar for prosessen, er det opp til HS å ta den endelige beslutningen i samråd med resten av Ledelsen.

Fremover er planen å kontakte aktuelle bedrifter, kartlegge interesse og komme frem til forslag til avtaler. Til slutt vil vi på bakgrunn av avtalens innhold og ønskene fra abakuler velge hvem som skal være HSP i årene fremover. Vi gleder oss til å høre deres innspill og komme i gang med arbeidet!

😍
11
:heart_eyes:

Kommentarer

Vennligst logg inn for å kommentere