Content banner
Skrevet av Henriette Bjørheim 14. jan. 2024 kl. 23:10

På ordinær generalforsamling tirsdag 13. februar skal det velges nytt hovedstyre for 2024/2025. Vi oppfordrer dyktige og engasjerte kandidater til å stille. Alle som har vært medlem i Abakus i mer enn 3 måneder før valget kan melde sitt kandidatur. Stillingene som utlyses er:

Leder:

Lederen er Abakus sitt ansikt utad. Abakus bør ha god kontakt med instituttene, NTNU sentralt, de andre linjeforeningene og ikke minst alle medlemmene, og lederen har en stor del i dette. Lederen fremstår også som et samlingspunkt for de ulike komiteene og resten av Hovedstyret. I arbeidet med å lede Abakus er man så absolutt ikke alene, man har med seg 5 andre sterkt engasjerte og dyktige personer i Hovedstyret. Abakus er en av de største linjeforeningen på Gløshaugen, og trolig en av de mest profesjonelle, så stillingen fører absolutt med seg et stort ansvar. Stillingen tar mye tid, men er utrolig spennende og morsom. Det finnes få begrensninger på hva man kan klare å utrette som Abakusleder, spennvidden i arbeidsoppgaver blir derfor stor og man får mange utfordringer. Det kan derfor være lurt å ha noen tanker på forhånd rundt hva man vil få ut av en eventuell lederperiode.

Har du noen flere spørsmål angående det å være leder er det bare å ta kontakt med nåværende leder, Henriette Bjørheim, for en uformell samtale enten på leder@abakus.no, Facebook eller på Slack.

Nestleder:

Nestlederen i Abakus har som hovedoppgave å bistå lederen. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret som gjør vervet ganske fleksibelt. Samtidig har man muligheten til å sette seg egne mål som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid i Hovedstyret. Denne stillingen er veldig mye hva du selv gjør det til, særlig i år når vi er i prosess med å utbedre ansvarsområdene internt i Hovedstyret. Vår ambisjon med den nye organisasjonsstrukturen er at nestleder og leder i større grad enn tidligere vil bli et team som jobber prosjektbasert med oppgaver som tilfaller Hovedstyret. Det vil altså være et spennende år å bli nestleder, og man får et stort ansvar for å sørge for at den nye arbeidsfordelingen vil fungere mest mulig optimalt.   

Kontakt gjerne Maria Karlsen, for en uformell samtale eller spørsmål på nestleder@abakus.no, Facebook eller Slack.

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig i Hovedstyret har hovedansvaret for økonomien i Abakus. Det innebærer i all hovedsak å bære det overordnede ansvaret for at alt det nødvendige rundt økonomien fungerer og blir gjort, samt fasilitere for, og følge opp, økansene i komitéene/revyen. Gjennom året vil man bl.a. ha hovedansvaret for revidering av budsjett og regnskap, budsjettperioden, hvor man setter inntektsmål og budsjett for neste år, momsrapportering til Skatteetaten og mye annet. Du er også ansvarlig for Bankkom, og jobber tett på Bankkom-leder med både daglig drift og prosjekter. Med Bankkom i ryggen får man god støtte til den daglige driften, og kan derfor fokusere på det større bildet og jobbe med prosjekter du selv ønsker. Du får også utrolig god innblikk i hvordan Abakus fungerer, da økonomien er innblandet i omtrent alt som skjer linjeforeningen, og du jobber tett på alle komitéene. Man får i denne stillingen god erfaring med å profesjonelt drive økonomien til en stor organisasjon, som absolutt er noe å ha med seg videre. Man trenger ingen erfaring med økonomi fra tidligere, men man må være villig til å sette seg inn i regnskapsprogrammet og systemene vi benytter.

Hvis du har noen spørsmål angående økonomivervet, kontakt Kristoffer Wetterhus på okonomi@abakus.no, Facebook eller Slack.

Øvrige Styremedlemmer (3 personer)

Det som er nytt i år, er at vi for første gang skal kjøre valg til “øvrig styremedlemmer” og ikke gruppeansvarlige. Det blir altså et spennende år i vente for de tre kandidatene som blir valgt inn i dette vervet. Under sekundær generalforsamling 2023 ble det avgjort at vi ønsket å gå vekk fra den forhåndsbestemte inndelingen av øvrige medlemmer av Hovedstyret, for å gi mer fleksibilitet og bedre arbeidsfordeling internt. Dette ble gjort på bakgrunn av undersøkelser og diskusjoner med tidligere medlemmer av Hovedstyret, hvor man identifiserte at den nåværende arbeidsfordelingen ikke fungerte optimalt. Ambisjonen med den nye strukturen er å gi fleksibilitet til rollene, som tidligere har manglet. Tidligere gruppeansvarlige har følt at tittelen “Gruppeansvarlig” tidvis har vært misledende, ettersom majoriteten av arbeidet er prosjektbasert arbeid som hovedstyremedlem og ikke å “følge opp respektive komitéer”. Siden strukturen er ny, vil man trolig få et stort ansvar med å omskrive rollen sin, og prøve ut hvordan dette fungerer. Man får med andre ord være med på å utvikle det nye Hovedstyret. Det er likevel viktig å påpeke at endringen først og fremst handler om å ha få forhåndsdefinerte oppgaver satt, slik at man står fritt til å velge prosjekter man ønsker å jobbe med. Samtidig er det rom for å komme med egne ideer og prosjekter som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid i Hovedstyret.  

Valget av “Øvrig styremedlem” kommer til å foregå ved bruk av ett preferansevalg. Det vil si at vi kun kommer til å gjennomføre ett valg for tre verv. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan et preferansevalg fungerer, er det mulig å se denne videoen. Grunnen til at vi ønsker å gjennomføre et preferansevalg, er først og fremst for å kunne gå bort fra tradisjonen om å ha forhåndsdefinerte roller. Ved et slikt valg vil fordelingen av ansvarsområder gjøres internt basert på nye Hovedstyrets egne ønsker. For de som ønsker å vite mer om preferansevalg, og bakgrunnen for denne avgjørelsen, ble det gjennomgått på diskuskjonskveld 30. januar og kan leses om i referatet.

På tross av at vi ønsker å holde stillingsbeskrivelsen mest mulig åpen, jobber nåværende Hovedstyret og Reboot-prosjektet med å definere arbeidsoppgaver for Hovedstyret som helhet. For å gi mer forutsigbarhet velger vi derfor å dele et utkast til disse ansvarsområdene, slik at potensielle kandidater kan se hva deler av vervet kan innebære. Det er absolutt lov å gjøre seg opp noen tanker om hvilke ansvarsområder man kunne tenke seg i forkant.  

Hvis du har noen spørsmål angående vervet, kontakt Maria Hurtado Beisvåg, Mona Helness eller Elena Willmann på mail, Facebook eller Slack. (maria.beisvaag@abakus.no, mona.helness@abakus.no, elena.willmann@abakus.no)

Hvordan søke

Har du lyst til å stille til en eller flere av stillingene, kan du stille direkte på generalforsamling. Fristen for å forhåndsstille gikk ut tirsdag 30. januar.

❤️
20
:heart:
🧮
8
:abacus:
🔴
7
:red_circle:
🏅
6
:medal_sports:

Kommentarer

Vennligst logg inn for å kommentere