Content banner
Skrevet av Carl Axel Dønnum Jensen Lind3. nov. 2022 kl. 11:19

På Generalforsamling fredag 12. februar skal det velges nytt hovedstyre for 2021/2022. Vi oppfordrer dyktige og engasjerte kandidater til å stille. Alle som har vært medlem i Abakus i mer enn 3 måneder før valget kan melde sitt kandidatur. Stillingene som utlyses er:

Leder:

Lederen er Abakus sitt ansikt utad. Abakus bør ha god kontakt med instituttene, NTNU sentralt, de andre linjeforeningene og ikke minst alle medlemmene, og lederen har en stor del i dette. Lederen fremstår også som et samlingspunkt for de ulike komiteene og resten av Hovedstyret. I arbeidet med å lede Abakus er man så absolutt ikke alene, man har med seg 5 andre sterkt engasjerte og dyktige personer i Hovedstyret. Abakus er en av de største linjeforeningen på Gløshaugen, og trolig en av de mest profesjonelle, så stillingen fører absolutt med seg et stort ansvar. Stillingen tar mye tid, men er utrolig spennende og morsom. Det finnes få begrensninger på hva man kan klare å utrette som Abakusleder, spennvidden i arbeidsoppgaver blir derfor stor og man får mange utfordringer. Det kan derfor være lurt å ha noen tanker på forhånd rundt hva man vil få ut av en eventuell lederperiode.

Har du noen flere spørsmål angående det å være leder er det bare å ta kontakt med nåværende leder, Carl Axel Lind, for en uformell samtale enten på leder@abakus.no, Facebook eller på Slack.

Nestleder:

Nestlederen i Abakus har som hovedoppgave å bistå lederen. Nestleder er også ansvarlig for alle undergruppene og eksterne samarbeidsavtaler. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret som gjør vervet ganske fleksibelt. Samtidig har man muligheten til å sette seg egne mål som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid i Hovedstyret. Denne stillingen er veldig mye hva du selv gjør den til, og du blir også sosialansvarlig for den herlige gjengen i HS og Ledelsen.

Kontakt gjerne Lise Jakobsen, for en uformell samtale eller spørsmål på nestleder@abakus.no, Facebook eller Slack.

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig i Abakus har hovedansvaret for økonomien i Abakus. Sammen med resten av Hovedstyret skal budsjettene settes opp, regnskapene revideres, og en har et ansvar for å følge opp komiteenes økonomiansvarlige. I tillegg har en ansvar for momsrapportering til Skatteetaten. Man blir i denne stillingen en kløpper på å skrive regnskap, sette opp budsjett og drive profesjonell føring av tall og transaksjoner. Dette er absolutt noe å ha med seg videre. Man trenger ingen erfaring med økonomi fra tidligere, men man må være villig til å sette seg inn i regnskapsprogrammet vi benytter.

Hvis du har noen spørsmål angående økonomivervet, kontakt Pia Asbjørnsen på okonomi@abakus.no, Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig 

Gruppeansvarlig sin hovedoppgave er å sitte i Hovedstyret og følge opp komiteene i sin gruppe. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret. Få forhåndsdefinerte oppgaver er satt, så man står fritt til å velge prosjekter man ønsker å jobbe med i Hovedstyret. Samtidig er det rom for å komme med egne ideer og prosjekter som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid som gruppeansvarlig. Gruppeansvarlig er fortsatt en ganske ny stilling, og det legges opp til tett samarbeid og oppfølging med tidligere gruppeansvarlige og Hovedstyret.   

Denne stillingen gir deg mulighet til å sitte i Hovedstyret samtidig som man får ta del i det som skjer i komiteene. 

Det utlyses tre ulike stillinger som gruppeansvarlig, herunder: 

Gruppeansvarlig for Inter

Ansvar for oppfølging av komiteene i Inter: Fagkom og Bedkom. Med denne stillingen blir du også hovedansvarlig for arrangementskalenderen og alt bedriftsrelatert som angår Hovedstyret. 

Hang Celin Le, er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig for Media

Ansvar for oppfølging av komiteene i Media: PR, readme og Webkom. I tillegg får du den morsomme jobben som PR-ansvarlig for HS. 

Ingebjørg Tørresen er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig for Sosial

Ansvar for oppfølging av komiteene i Sosial: Arrkom, Koskom og LaBamba. Videre er du ansvarlig for koordineringen av Ledelsen for Fadderperioden.  

Thomas Frette er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.

Hvordan søke

Har du lyst til å stille til en eller flere av stillingene, send en mail til leder@abakus.no innen fredag 3. februar kl 14. Her sier du hvilken stilling du ønsker å stille til og skriver en tekst der du skriver litt om deg selv, hvilket verv du stiller til og din motivasjon for å stille til akkurat dette vervet. I tillegg kan det være fint å si noe om hva du ønsker å oppnå, hva som er viktig for deg og hva du ønsker å prioritere det kommende året.

Teksten skal altså være en kort (maks 400 ord for ledervervet, maks 200 ord for resterende stillinger) appell som vil bli lagt ut på abakus.no slik at kandidatene blir presentert før generalforsamlingen, og det kan være lurt å ha i bakhodet når du skriver mailen.

Nominasjon

Kjenner du noen som bør stille til et av vervene? Du kan nominere dem ved å sende en mail til leder@abakus.no innen søndag 29. januar Nominerte vil så bli informert om at de er nominert. De må da sende inn sitt eget kandidatur før de er med som kandidat til valget.

:money_mouth_face:
🤑
3

Kommentarer

Vennligst logg inn.