Content banner
Skrevet av Carl Axel Dønnum Jensen Lind12. okt. 2022 kl. 11:35

Etter generalforsamlingen i våres ble det vedtatt at vi skal begynne å ha to generalforsamlinger i året. Dermed skal vi i år arrangere sekundær generalforsamling den 28. oktober.

Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er Abakus sitt høyeste organ og holdes minst en gang i året. På sekundær generalforsamlingen velges Abakus sitt Fondsstyre. På generalforsamlingen legges det også frem statuttendringsforslag og andre saker.

Hva er fondsstyret og kan jeg stille?

Abakus’ fond er forvaltet av Fondsstyret, og ble opprettet den 11. mars 2013. Fondsstyret består til enhver tid av et ordensmedlem, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret og tre Abakus-medlemmer. Til og med 2019 var det to Abakus-medlemmer, dette ble endret på generalforsamlingen i 2019 og fra generalforsamlingen i 2020 inkluderer sammensetningen tre Abakus-medlemmer. To av de tre Abakus-medlemmene skal ikke være medlemmer som innehar tittelen æresmedlem, ordensmedlem eller tidligere Hovedstyre-medlem. Halvparten av Fondsstyret skal skiftes ut hvert år. Ordensmedlem, tidligere Hovedstyre-medlemmer og tidligere økonomiansvarlig i Abakus kan stille til gjenvalg til fondsstyret. 

Hva skjer på denne sekundære generalforsamlingen?

På denne generalforsamlingen skal følgende stillinger i Fondsstyret fylles:

·      Tidligere økonomiansvarlig i HS

·      Abakus-medlem

·      Abakus-medlem

Dersom du kunne tenke deg et verv i Abakus der du kan få være med å forvalte fondet til Abakus anbefaler vi at du stiller. Du kan ikke stille til stillingen som «Abakus-medlem» dersom du innehar tittelen æresmedlem, ordensmedlem eller tidligere Hovedstyre-medlem ved høstens generalforsamling. Dersom du er nysgjerrig, må du gjerne ta kontakt med en av medlemmene i Fondsstyret for å lære mer om hva de egentlig driver med. Om man vil stille på forhånd kan man melde interesse til leder@abakus.no 

Valget består av en 2 minutters lukket appell etterfult av 3 *(antall kandidater) minutter med åpen spørsmål.

Utover dette vil det være gjennomgang av statuttendringer og innmeldte saker. Dersom du har statuttendringer eller saker du ønsker skal bli diskutert på generalforsamlingen send en e-post til hs@abakus.no innen 21. oktober.

Her kan du se noen saker som har blitt tatt opp og diskutert tidligere.

:red_circle:
🔴
8
:moneybag:
💰
8

Kommentarer

Vennligst logg inn.