image
Skrevet av Ingrid Sørensen26. jan. 2022 kl. 19:18

På Generalforsamling fredag 25. februar skal det velges nytt hovedstyre for 2022/2023. Vi oppfordrer dyktige og engasjerte kandidater til å stille. Alle som har vært medlem i Abakus i mer enn 3 måneder før valget kan melde sitt kandidatur.

Generelt om Hovedstyret

Hovedstyret er en gjeng på 6 stykker som jobber tett sammen. Det er få beslutninger som blir tatt alene, og selv om en rolle kan virke skummel må man huske at du har 5 gode samarbeidspartnere klar til å hjelpe og sparre med deg. Selv om vervet er mye arbeid får du ekstremt mye tilbake for det! Som medlem av Hovedstyret får man en unik mulighet til å ta ansvar og beslutninger, og ikke minst får du bli med i en herlig og engasjert gjeng. I tillegg er man en del av Ledelsen, og får jobbe tett med alle komitélederne. Denne flotte gjengen går gjennom mye sammen på et år, og vi kan garantere mange gode og spennende opplevelser.

Stillingene som utlyses er:

Leder:

Lederen er Abakus sitt ansikt utad. Abakus bør ha god kontakt med instituttene, NTNU sentralt, de andre linjeforeningene og ikke minst alle medlemmene, og lederen har en stor del i dette. Lederen fremstår også som et samlingspunkt for de ulike komiteene og resten av Hovedstyret. I arbeidet med å lede Abakus er man så absolutt ikke alene, man har med seg 5 andre sterkt engasjerte og dyktige personer i Hovedstyret. Dere skal være et team, og du blir fort et forbilde for de rundt deg. Abakus er en av de største linjeforeningen på Gløshaugen, og trolig en av de mest profesjonelle, så stillingen fører absolutt med seg et stort ansvar. Stillingen tar mye tid, men er utrolig spennende og morsom. Det finnes få begrensninger på hva man kan klare å utrette som Abakusleder, spennvidden i arbeidsoppgaver blir derfor stor og man får mange utfordringer. Det kan derfor være lurt å ha noen tanker på forhånd rundt hva man vil få ut av en eventuell lederperiode. Her har du en unik mulighet til å føre Abakus videre i en ny retning!

Har du noen flere spørsmål angående det å være leder er det bare å ta kontakt med nåværende leder, Erling Nesset, for en uformell samtale enten på leder@abakus.no, Facebook eller på Slack.

Nestleder:

Nestlederen i Abakus har som hovedoppgave å bistå lederen, og være en god sparringspartner. Nestleder er også ansvarlig for alle undergruppene og samarbeidet med revyen. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret. Samtidig har man muligheten til å sette seg egne mål som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid i Hovedstyret. Denne stillingen er veldig mye hva du selv gjør den til og man blir fort “poteten” i Hovedstyret. Grip muligheten til å påvirke Abakus i en positiv retning! I tillegg blir du også sosialansvarlig for den herlige gjengen i HS og Ledelsen.

Kontakt gjerne Ingrid Sørensen, for en uformell samtale eller spørsmål på nestleder@abakus.no, Facebook eller Slack.

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig i Abakus har hovedansvaret for økonomien i Abakus. Sammen med resten av Hovedstyret skal budsjettene settes opp, regnskapene revideres, og en har et ansvar for å følge opp komiteenes økonomiansvarlige. Som økonomiansvarlig har man mange forskjellige oppgaver innenfor Abakus’ økonomi. Fakturere bedrifter, behandle pengesøknader, og diskutere inntekter er bare noen eksempler. En viktig del av arbeidet er å styre budsjettprosessen, som avgjør hvordan pengene for det neste året skal fordeles og brukes. Som økonomiansvarlig har man mye frihet i hvordan man vil jobbe, og man blir en mester på å løse små og store problemer. For 2022/2023 får du også den unike muligheten til å være med på å forme Bankkom, en gjeng du vil være en del av og kommer til å jobbe tett med videre. I denne stillingen blir man en kløpper på å skrive regnskap, sette opp budsjett og drive profesjonell føring av tall og transaksjoner. Man trenger ingen erfaring med økonomi fra tidligere, men man må være villig til å sette seg inn i regnskapsprogrammet vi benytter.

Hvis du har noen spørsmål angående økonomivervet, er det bare å ta kontakt med Håkon Bjørkum på okonomi@abakus.no, Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig 

Gruppeansvarlig sin hovedoppgave er å sitte i Hovedstyret og følge opp komiteene i sin gruppe. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret. Stillingen er ennå under utvikling, men det er litt mer etablerte rutiner og rammer nå enn tidligere. Det blir det neste Hovedstyret som finner ut hvordan de skal jobbe sammen videre, og her er det rom for å komme med egne ideer og prosjekter man ønsker å gjennomføre. Man er et stabilt mellomledd mellom komiteene og Hovedstyret, men mer enn det er gruppeansvarlige viktige for å planlegge strategi og ta beslutninger på vegne av Abakus.

Det utlyses tre ulike stillinger som gruppeansvarlig, herunder: 

Gruppeansvarlig for Inter 

Med denne stillingen er du ansvarlig for alt bedriftsrelatert som angår Hovedstyret, samt videreformidling av dette til Inter. Det kommende året vil det være naturlig at du har hovedansvaret for oppfølging av den nye HSP-avtalen,  som tidligere gruppeansvarlig i stor grad deltok på å utforme. 

Cecilie Knudsen er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig for Media

Ansvar for oppfølging av komiteene i Media: PR, readme og Webkom. I tillegg får du den morsomme jobben som PR-ansvarlig for HS. Det blir din oppgave å ta avgjørelser og utføre blesting på vegne av Hovedstyret, holde liv i HS-insta og være bindeledd mellom Media-komiteene og HS i relevante saker.

Solveig Utheim Aune er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.

Gruppeansvarlig for Sosial

Ansvar for oppfølging av komiteene i Sosial: Arrkom, Koskom og LaBamba. Videre er du ansvarlig for koordineringen av Ledelsen under Fadderperioden. 

Magnus Sagmo er tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på Facebook eller Slack.Hvordan søke

Har du lyst til å stille til en eller flere av stillingene, send en mail til leder@abakus.no innen fredag 11. februar. Det holder at du sier hvilken stilling du ønsker å stille til i denne mailen, men innen 17. februar 14:00 må du ha sendt til leder en tekst der du skriver litt om deg selv, hvilket verv du stiller til og din motivasjon for å stille til akkurat dette vervet. I tillegg kan det være fint å si noe om hva du ønsker å oppnå, hva som er viktig for deg og hva du ønsker å prioritere det kommende året.

Teksten skal altså være en kort (maks 400 ord for ledervervet, maks 200 ord for resterende stillinger) appell som vil bli lagt ut på abakus.no slik at kandidatene blir presentert før generalforsamlingen, og det kan være lurt å ha i bakhodet når du skriver mailen.

Nominasjon

Kjenner du noen som bør stille til et av vervene? Du kan nominere dem ved å sende en mail til leder@abakus.no innen søndag 6.februar. Nominerte vil så bli informert om at de er nominert. De må da sende inn sitt eget kandidatur før de er med som kandidat til valget.Litt om valget

Det kan være skummelt å stille til valg, og usikker hva man går til. Derfor skal vi skrive litt om hvordan det foregår, om du vurderer å stille. 

Valg er det siste som skjer på Generalforsamling. Du vil holde en appell, som er fra 2-3 min basert på hvilken stilling du søker. Eventuelle motkandidater vil holde sin appell. Motkandidater må forlate salen når det holdes en appell. Så vil dere ha felles spørsmålsrunde, hvor dere bytter på hvem som får svare først. Her kan det komme uforventede ting, men det er bare å holde roen, og svare etter beste evne. Til slutt blir det da selvsagt valgt en til stillingen, som skjer med STV

Tips til deg som stiller:

  • Om du ikke er for stresset, prøv å engasjer deg i sakene som kommer opp under generalforsamlingen! Det er en fin mulighet til å vise deg litt frem.

  • Snakk med de som har hatt tidligere stillinger i Hovedstyret! Her kan du få mye tips.

  • Forbered deg gjerne på spørsmål du tror kommer til å komme. Det er fint å ha lest over tidligere referat, for å få en feeling på hva som pleier å være viktig. 

  • Alle som noen gang har stilt til valg synes det er litt skummelt. Ha is i magen, dette klarer du!

Det er bare å huke tak i noen fra Hovedstyret eller sende en mail om det er noe du lurer på! 

:partying:
🥳
8
:heart:
❤️
7
:star_struck:
🤩
6

Kommentarer

Vennligst logg inn.