image
Skrevet av Erling Nesset2. apr. 2021 kl. 16:21

Statutt § 8.3.4 lyder:

Hovedstyret har til enhver tid myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer i Abakus sine statutter. Eventuelle endringsforslag må offentliggjøres 2. april eller 1. oktober.

Hovedstyret må redegjøre for de endringer de har gjort ved å offentliggjøre disse på foreningens nettside. Dersom et medlem av Abakus gir skriftlig uttrykk til Hovedstyret innen to -2- uker om at en endring ikke ivaretar statuttens opprinnelige intensjon, må endringen behandles på generalforsamling. Endringer som ikke blir disputert i løpet av denne perioden trer i kraft to -2- uker etter offentliggjøringen.

I dag er 2. april og Hovedstyret ønsker å gjøre flere redaksjonelle endringer. Disse kan finnes i denne pull-requesten på Github.

Stort sett dreier det seg om å endre navnet på Kommunikasjonsteknologi til Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, og navnet på Fondstyret til Fondsstyret.

Har du noen spørsmål om endringene eller ønsker du å motstille deg endringsforslagene, så kontakt Hovedstyret på epost til hs@abakus.no. Du er også velkommen til å kommentere pull requesten. 

hs
statutt
:star_struck:
🤩
9
:100:
💯
5

Kommentarer

Vennligst logg inn.