image
Skrevet av Anna Storli Tveit8. mai 2020 kl. 09:56

Kort fortalt:

Koronaviruset berører alle deler av samfunnet og ikke en gang det ellers så stabile arbeidsmarkedet for oss IT-studenter er upåvirket. For å kartlegge den nåværende situasjonen sendte Bedkom ut en undersøkelse til våre samarbeidsbedrifter med spørsmål rundt blant annet effekten dette har på sommerjobb og fast jobb. Videre ønsker vi både flere svar fra bedriftene og fra studentene for å kunne utarbeide en oversikt over situasjonen. Vedlagt artikkelen får du presentert de foreløpige resultatene av undersøkelsen, og videre skal vi forsøke å holde deg oppdatert på utviklingen.

Her kan du se foreløpige resultater fra undersøkelsen.

Akkurat nå, samarbeider vi tett med IKT-Norge ved å gi de statistikk som de kan bruke til å forbedre situasjonen for IT-studenter som er rammet av koronakrisen. Studenter i Abakus har stor påvirkningskraft som fremtidige arbeidstakere i IT-bransjen, og ved å samarbeide med andre linjeforeninger i FiF, bedrifter og organisasjoner som IKT-Norge kan vi jobbe for tiltak som bedrer vilkårene i IT-bransjen og for IT-studenter. Vi oppfordrer derfor studenter og bedrifter til å svare på de undersøkelsene som Abakus sender ut for å bidra til at vi har representativ statistikk og slagkraftig data som kan være til hjelp i ulike saker som kan være til fordel for akkurat deg.

For å få en oversikt over status for abakuler rundt sommerjobb og fast jobb har vi laget en undersøkelse som vi ønsker at alle abakuler skal svare på: [https://no.surveymonkey.com/r/FNJYNF9 ]

(PS: Selv om du ikke har sommerjobb i år eller skal ut i fast jobb til høsten, er det fint om du går inn på undersøkelsen og svarer Nei på første spørsmål. Da får vi bedre statistikk.)

I tillegg minner vi om at 5.klassinger på Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi må huske å svare på utmatrikuleringsundersøkelsen når den blir sendt ut på mail!

bedkom
sommerjobb
ikt-norge
:raised_hands:
🙌
21

Kommentarer

Vennligst logg inn.