image
Skrevet av Karoline Bonnerud17. jan. 2020 kl. 11:56

På generalforsamlingen fredag 21. februar skal det velges ny leder, nestleder og økonomiansvarlig for 2020/2021. Hovedstyret oppfordrer dyktige og engasjerte kandidater til å stille. Alle som har vært medlem i Abakus i mer enn 3 måneder før valget kan melde sitt kandidatur.

Leder:

Lederen er Abakus sitt ansikt utad. Abakus bør ha god kontakt med instituttene, NTNU sentralt, de andre linjeforeningene og ikke minst alle medlemmene, og lederen har en stor del i dette. Lederen fremstår også som et samlingspunkt for de ulike komiteene og resten av Hovedstyret. I arbeidet med å lede Abakus er man så absolutt ikke alene, man har med seg 10 andre sterkt engasjerte og dyktige personer. Abakus er en av de største linjeforeningen på Gløshaugen, og trolig en av de mest profesjonelle, så stillingen fører absolutt med seg et stort ansvar. Stillingen tar en del tid, men er utrolig spennende og morsom. Det finnes få begrensninger på hva man kan klare å utrette som Abakusleder, spennvidden i arbeidsoppgaver blir derfor stor og man får mange utfordringer. Det kan derfor være lurt å ha noen tanker på forhånd rundt hva man vil få ut av en eventuell lederperiode.

Nestleder:

Nestlederen i Abakus har som hovedoppgave å bistå lederen. Nestleder har ansvaret for alle undergruppene og eksterne samarbeidsavtaler. Utenom dette består arbeidet av å ta på seg oppgaver som tilfaller Hovedstyret for å lette arbeidsmengden til både leder og de resterende komitelederne. Samtidig har man muligheten til å sette seg egne mål som man har lyst til å gjennomføre i løpet av sin tid i Hovedstyret. Denne stillingen er veldig mye hva du selv gjør den til, og du får også den morsomme jobben med å være sosialansvarlig for den herlige gjengen som er HS.

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig i Abakus har hovedansvaret for økonomien i Abakus. Sammen med resten av Hovedstyret skal budsjettene settes opp, regnskapene revideres, og en har et ansvar for å følge opp komiteenes økonomiansvarlige. I tillegg har en ansvar for momsrapportering til Skatteetaten. Man blir i denne stillingen en kløpper på å skrive regnskap, sette opp budsjett og drive profesjonell føring av tall og transaksjoner. Dette er absolutt noe å ha med seg videre. Man trenger ingen erfaring med økonomi fra tidligere, men man må være villig til å sette seg inn i regnskapsprogrammet vi benytter.

Hvordan søke

Har du lyst til å stille som leder, nestleder, økans, eller alle tre, så send en mail til leder@abakus.no innen fredag 7. februar. I mailen skriver du litt om deg selv, hvilket verv du stiller til og din motivasjon for å stille til akkurat dette vervet. I tillegg kan det være fint å si noe om hva du ønsker å oppnå, hva som er viktig for deg og hva du ønsker å prioritere det kommende året.

Teksten skal altså være en kort (maks 400 ord for ledervervet, maks 200 ord for nestleder- og økonomiansvarligvervet) appell som vil bli lagt ut på abakus.no slik at kandidatene blir presentert før generalforsamlingen, og det kan være lurt å ha i bakhodet når du skriver mailen.

Nominasjon

Kjenner du noen som bør stille til et av vervene? Du kan nominere dem ved å sende en mail til leder@abakus.no innen søndag 2. februar. Nominerte vil så bli informert om at de er nominert. De må da sende inn sitt eget kandidatur før de er med som kandidat til valget.

Har du noen flere spørsmål angående det å være leder er det bare å ta kontakt med nåværende leder, Karoline Bonnerud, for en uformell samtale enten på leder@abakus.no, Facebook eller på Slack.

Nestleder, Ragnhild Kleiven, er også tilgjengelig for en uformell samtale eller spørsmål på nestleder@abakus.no, Facebook eller Slack.

Hvis du har noen spørsmål angående økonomivervet, kontakt Lars Gjelstad på okonomi@abakus.no, Facebook eller Slack.

genfors
generalforsamling
:red_circle:
🔴
5
:heart_eyes:
😍
1
:prince:
🤴
1
:princess:
👸
1

Kommentarer

Vennligst logg inn.