image
Skrevet av Eivind Høydal12. jan. 2020 kl. 22:39
For 324 dager siden bestemte generalforsamlingen at det skulle settes ned et utvalg som skulle se nærmere på følgende problemstilling:
Har Abakus behov for ny organisasjonsstruktur for å sikre kontinuitet, utvikling og godt tilbud til alle Abakuler?
De siste dagene har Utvalget jobbet på spreng for å ferdigstille den endelige rapporten. Den er på hele 29 sider og favner bredt. Den danner grunnlaget for forslaget vi vil presentere på generalforsamling 21.2.20. og deler av forslaget vil bli diskutert på diskusjonskveld 21.1.20.
Kapittel 4 presenter forslaget vårt, og vi håper alle tar seg tid til å lese dette før både diskusjonskveld og generalforsamling. Forslaget er i det store bildet uendret fra diskusjonskveld 4.11.19, men det er gjort en ytterligere datainnhentning for å kunne svare på noen av bekymringene som ble uttrykt der. I tillegg blir resulatene fra spørreundersøkelse 3 presentert.
Du finner rapporten her.
Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer på innholdet den nærmeste tiden. Dette vil bli dokumentert i rapporten under endringer hvis det blir relevant.
Vi ønsker å takke for tilliten som er blitt gitt til oss av Hovedstyret og generalforsamlingen, og Utvalget håper at denne rapporten er til nytte for nåværende og framtidige abakuler.
H3ULOL
BIU
diskusjonskveld
hs
generalforsamling
utvalget
:partying:
🥳
15
:clap:
👏
13
:star_struck:
🤩
2
:flushed:
😳
1

Kommentarer

Vennligst logg inn.