image
Skrevet av Karoline Bonnerud1. nov. 2019 kl. 12:01
Kjære alle,
Under Abakus' generalforsamling 21. februar 2020 har Hovedstyret mulighet til å utdele æresmedlemskap til ett eller flere Abakusmedlemmer som har gjort seg fortjent til det. I tillegg kan Hovedstyret utnevne medlemmer i Ordo Abaci Aurei (Den Gyldne Kulerammes Orden). Kjenner du noen du vil nominere?
Æresmedlemsskap i Abakus er en særdeles høy utmerkelse som kun gis til personer som "har innlagt seg særlige fortjenester innen foreningen, eller utmerket seg på annet vis", ifølge Abakus sine statutter.
Ridderskap i Ordo Abaci Aurei er en særlig heder for personer som gjennom sin studietid har bidratt langt utover det som kan forventes.
Vet du om noen som fortjener en av disse utmerkelsene? Da bør du sende en nominasjonstekst til leder@abakus.no, og forklare akkurat hva som gjør denne personen verdig slik heder. Jo bedre tekst, jo lettere blir utvelgelsen. Nominasjonen må være sendt innen midnatt 29. november.
H3ULOL
BIU
abakus
orden
æresmedlem
:dagger:
🗡
7
:wizard:
🧙‍♂️
5
:star_struck:
🤩
3

Kommentarer

Vennligst logg inn.