For bedrifter


Abakus Linjeforening representerer datateknikk- og kommunikasjonsteknologistudentene ved sivilingeniørstudiene på NTNU. Abakus arbeider for å skape kontakt mellom studentene og næringslivet. Dette gjør vi blant annet ved å invitere bedrifter på besøk til Trondheim for enten å holde en presentasjon om seg selv eller en faglig presentasjon innenfor et av bedriftens teknologiske satsningsområder.BedriftspresentasjonAbakus’ bedriftskomité arrangerer bedriftspresentasjoner der bedrifter får en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med våre studenter. Under presentasjonen holder bedriften et fremlegg om seg selv, hvilke tjenester de tilbyr, hvordan de jobber osv. Etter presentasjonen er det vanlig at studentene og bedriften samles på restaurant i byen eller andre steder for bespisning og en uformell mingling. Vi samarbeider med andre linjeforeninger på NTNU, noe som gir mulighet til å arrangere samarbeidspresentasjoner på tvers av linjeforeningene. Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller motta ytterligere informasjon, ta kontakt på bedriftskontakt(at)abakus.noKurs
Abakus’ fagkomité arrangerer kurs, workshop og andre type foredrag. Kursene skal omhandle teknologiske emner, og holdes av bedriften på områder hvor de har god kompetanse. Dette gir bedriften muligheten til å dele sin kunnskap og vise frem sine satsningsområder. Under kurset får bedriften fem minutter til å informere som seg selv, ledige stillinger eller annet som måtte være ønskelig. Ved denne typen presentasjon er det vanlig med bespisning under eller etter kurset der det er mulighet for både faglige diskusjoner og mingling. 

Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller motta ytterligere informasjon, ta kontakt på fagkom(at)abakus.no.Annen profileringAbakus kan være behjelpelig med profilering av events, jobbutlysninger mm. Med vår
annonseringspakke sprer vi informasjon via mail, postere og oppslag på abakus.no.
Det er også mulighet for å legge inn annonser i readme, studentavisen for Abakus. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaksjonen på readme(at)abakus.no. 

For utfyllende tilbud og informasjon om annonsering, ta kontakt på bedriftskontakt(at)abakus.no.

Meld din interesse her!