Arrangementsregler

presentation
Skulle det være spørsmål etter at dette er lest, ta gjerne kontakt med oss i Hovedstyret på abakus@abakus.no. Dersom man mener man har fått en urettferdig prikk eller at det har skjedd en feil, ta kontakt med komiteen som var ansvarlig for det gjeldende arrangementet.
Spørreundersøkelse
Påfølgende dag etter arrangementene våre sendes det ut en spørreundersøkelse. Det er ikke mulig å melde seg på Abakus' arrangementer før du har svart på spørreundersøkelsen.
Hva gir prikker
 • Å melde seg av et arrangement etter avmeldingsfristen gir én prikk
 • Om man ikke møter opp på et arrangement hvor man er påmeldt gir det to prikker
 • Avmelding etter 15:00 dagen det er arrangement er ikke mulig, som betyr at man får to prikker om man ikke møter
 • Dersom man er påmeldt og møter opp etter at arrangementet har startet får man én prikk
 • Betales det for sent eller mangler det betaling på et arrangement med deltakeravgift kan arrangere komite gi opp til tre prikker
 • Dersom deltakeren oppfører seg upassende og ikke retter seg etter advarsler fra arrangementsansvarlig kan arrangere komite gi opp til tre prikker
 • Flyttes du opp fra venteliste gjelder samme regler som ellers
 • Ved enkelte tilfeller som for eksempel sykdom utviser vi skjønn
Konsekvenser av prikker
 • Én prikk innebærer at du må vente 3 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement.
 • To prikker innebærer at du må vente 12 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement.
 • Tre prikker fører til sisteprioritet på alle arrangementer.
 • Hver prikk er aktiv i 20 dager fra prikken er utdelt.*
*Prikkene fryses i julen og om sommeren. Dette gjelder hele perioden fra siste arrangement med påmelding før ferien til offisiell skolestart.
Eksempel
Hvis du får en prikk dag 1 og to prikker 10 dager senere, vil du ha en aktiv prikk i 10 dager, tre aktive prikker i 10 dager og så to aktive prikker i 10 dager.
Betalingsarrangementer
En deltaker forplikter seg til å betale på lik linje med deltakere som møter opp, såfremt deltakeren var påmeldt etter avmeldingsfristen.
Ventelisteregler
Ventelisten på abakus.no gjelder kun frem til innslipp på eventen starter. Etter dette er det førstemann til mølla og køen blir i den rekkefølgen man registrerer seg på stedet.
Deltakere som står på venteliste er forventet at kan møte opp dersom det blir en ledig plass. Dette gjelder helt frem til arrangementets starttid. Det er deltakerens ansvar å melde seg av ventelisten, hvis det ikke passer allikevel.
Du får ikke prikk av å melde deg av ventelisten, selv etter avregistreringsfristen.
Retningslinjer for oppførsel
Når bedrifter velger å holde arrangementer med Abakus, så gjør de det for å komme i kontakt med våre studenter. Under arrangementet ønsker bedriftene å vise at de er en aktuell arbeidsplass, og på samme måte må vi vise at vi er en aktuell målgruppe for rekruttering. Gode holdninger og interesserte studenter gir bedriften et bedre inntrykk av besøket. Følgelig vil bedriftene være mer interesserte i å komme tilbake til Abakus for å profilere seg overfor oss. Hvis det er bespisning under arrangementet bør en oppføre seg som om man selv dro ut for å spise. Dette innebærer å vise god folkeskikk, og å oppføre seg som «folk flest». Hvis noen oppfører seg upassende på et arrangement vil vi, i den grad det er mulig, henvende oss til vedkommende og konfrontere dem med det vi mener er dårlig oppførsel. Om ikke man retter seg etter saklige pålegg fra representant på gjeldende arrangement vil konsekvenser bli vurdert.
H3ULOL
BIU