Hovedstyret page banner

Hovedstyret

Om Hovedstyret

Hovedstyret er Abakus høyeste organ etter Generalforsamlingen og har ansvar for linjeforeningens daglige drift og styrer linjeforeningen i henhold statuttene og strategidokumentet.

I hovedstyret sitter Abakus sin leder, nestleder og økonomiansvarlig, samt tre gruppeansvarlige som velges av Generalforsamlingen. Hver av de gruppeansvarlige har ansvar for en gruppe med komiteer.

De tre gruppene er: Inter(Bedkom og Fagkom), Sosial(Arrkom, LaBamba og Koskom) og Media(PR, readme og Webkom).

Hovedstyrets oppgaver innebærer å sette opp budsjetter, holde kontakten med hovedsamarbeidspartneren til Abakus, fordele penger i linjeforeningen, holde kontakt med fakultetet og instituttene og representere Abakus utad ved forskjellige anledninger.

Hovedstyret godkjennes på generalforsamlingen i mars og sitter ett år av gangen fra og med 15. april.

Kontaktinfo

Hovedstyret: abakus@abakus.no Leder: leder@abakus.no

Hovedstyret består av: