Bokskap page banner

Bokskap

Abakus har bokskap 411-680 bak/under EL5/EL6.
Skapene er merket med klistremerker med Abakuslogo. Her kan man ta seg et skap hvis man finner et som er ledig.
Før sommerferien går vi igjennom skapene, så de må være tømt for den tid, ellers blir låsene klippet. Det blir hengt opp lapper på skapene før den tid.
H3ULOL
BIU