Skrevet av Vetle Roos Mangrud10. feb. 2021 kl. 13:09

Demonstrasjon og kurs i hvordan man utfører "Thumbaround".

Les readme 01 på kontoret, rundt på A3, Stripa og EL-bygget.

readme
blood
pennsnurring
slipp
:pen:
🖊
17
:heart_eyes:
😍
15
:repeat:
🔁
8

Kommentarer

Vennligst logg inn.