image
Skrevet av Karoline Bonnerud10. mars 2019 kl. 17:12
Hovedstyret har nå satt ned utvalget som det neste året skal jobbe med Abakus’ organisering, som vedtatt på generalforsamlingen. Mandatet finner du her. Vi mottok mange gode søknader og det var ekstremt vanskelig å sette sammen gruppa. Mye av fokuset ble på å bygge en sammensetning vi trodde kunne fungerer sammen og representere bredden av abakuler.
I utvalget er alle aktuelle klassetrinn er involvert, med en liten overvekt av eldre studenter. Tre av seks medlemmer har ingen komitéerfaring, men to av disse har mye erfaring og innsikt fra andre organisasjoner. To medlemmer er tidligere HS-medlemmer, og har nok best kjennskap til problemet, og det siste medlemmet er fra Abakom.
Marie Thorkildsen (4. data) - Leder Marie har ledererfaring fra andre organisasjoner, slik som Ada, og går 4. data. Hun har fire år utenfor komité, men er samtidig genuint interessert i hva som skjer i Abakus og leser HS-referater. Hun har opplevd både overarbeidede komitéledere og utrøstelige venner som ikke ble tatt opp i komité. Ønsker at flere skal kunne bidra, samtidig som man må bevare effektiviteten.
Bendik Deraas (4. komtek) Bendik har erfaring fra en annen linjeforening (tidligere nestleder i Delta). Han jobbet med organisatoriske endringer der, og hadde som mål å aktivere flest mulig i foreningen. Etter dette har han fått mye erfaringer med organisasjonsarbeid gjennom studentpolitikken, og han har fått innsyn i hvordan mange andre foreninger jobber gjennom sin rolle i Organisasjonskollegiet. Genuint interessert i oppdraget.
Odin Ugedal (3. data) Odin har fått kjenne på problemstillingen selv, og stiller med erfaringer fra styrets perspektiv. Han har gjennom det siste året poengtert flere problemstillinger som Abakus kan og burde løse bedre, og har mange gode innspill til denne saken.
Eivind Høydal (4. komtek) Eivind har mye erfaring fra flere organisasjoner, i tillegg til et HS-verv i baklomma. Han har vært sterkt delaktig i prosessen rundt å skille ut LaBamba til en egen organisasjon, og har jobbet i budsjettstyret i UKA. Har vært på “innsiden” av saken, og viser stort engasjement rundt problemstillingen. Var ikke med i komité i førsteklasse. På utveksling frem til sommeren.
Anne-Sofie Johansen (1. data) Anne-Sofie er førsteklassing i Arrkom, og beskrives som dyktig, hardtarbeidende og løsningsorientert. Bringer et mer “ufarget” perspektiv til gruppa, og forankrer arbeidet blant de i lavere klassetrinn.
Aleksander Olsen (2. komtek) Aleksander er en andreklassing som ikke er i komité, men som involverer seg mye i det som skjer i Abakus. Han har mange meninger og tanker om hva som kan gjøres bedre, og vil kunne representere de utenfor Abakom på en god måte.
Dessuten vil utvalget ha en fast mentor, da vi tror det kan være både nyttig og viktig for utvalget å ha en sparringpartner som har tett kjennskap til hva som har blitt gjort i Abakus de siste 5-7 årene.
Stein-Otto Svorstøl (alumni) - Mentor Har mye kompetanse og erfaring, både fra studietiden og senere, som kan komme utvalget til nytte. Har vært redaktør i readme, var leder av manusgruppa til den første revyen, jobbet med utvikling i backup, og hatt flere lederverv i Studentmediene. Var ikke med i komité i førsteklasse. Jobber som prosjekt- og personalleder i Capra nå.
Vi ønsker å poengtere at utvalget er helt avhengig av bidrag fra eksterne. Har du innspill eller ideer til utvalget? Send en mail til abakus2020@abakus.no.
H3ULOL
BIU

Kommentarer

Vennligst logg inn.